TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI

Danh sách học viên nhập học chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Khóa 06 (2017-2019)
06/07/2017
Đơn vị liên kết