TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI

Kết quả trúng tuyển Đại học chính quy Đợt 1 năm 2017
04/08/2017

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học chính quy Đợt 1 năm 2017 tại đây.

Trân trọng./.

Đơn vị liên kết