TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Khoa Công nghệ
Khoa Công nghệ

T

Tên đơn vị:                           KHOA CÔNG NGHỆ

Tên tiếng anh:                      FACULTY OF TECHNOLOGY

Thông tin liên lạc:

  • Văn phòng khoa: Phòng G0-05, tòa nhà G.
  • Địa chỉ: 938 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: (055) 2222 134
  • Website: http://qn.iuh.edu.vn/khoa-cong-nghe/
GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ – Cơ sở đào tạo Miền Trung thành lập từ ngày 01/01/2009; Ngày 11/12/2015 tái thành lập Khoa Công nghệ – Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1414/QĐ-ĐHCN ngày 11/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Khoa công nghệ tổ chức hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực gồm: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học và Công nghệ Môi trường.

Khoa công nghệ quản lý và đào tạo các bậc học, cụ thể

Thạc sĩ: Chính quy (2 năm) với 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện

Đại học: Chính quy (4 năm) với 5 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học

Đại học liên thông: Hệ tại chức vừa học – vừa làm (1,5 năm) với 6 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học và Công nghệ Môi trường.

Cao đẳng: Chính quy (2,5 năm) với 6 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử – truyền thông, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học.

ĐỘI NGŨ

Khoa công nghệ có 32 người (31 giảng viên và 01 nhân viên); trong đó có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa, 04 Tổ trưởng bộ môn, 01 giáo vụ. Hiện nay KCN có 06 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 23 Thạc sĩ  và 01 Kỹ sư.

Khoa công nghệ có 4 bộ môn trực thuộc:

  • Bộ môn Cơ khí – Động lực
  • Bộ môn Điện – Điện tử
  • Bộ môn Công nghệ thông tin
  • Bộ môn Hóa – Môi trường

 

anh 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Võ Đức Anh
Tiến sĩ
Kỹ thuật hóa học
Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Hóa – Môi trường
G1-05
0984 911 194
voducanh@iuh.edu.vn
Vinh 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Phạm Văn Vĩnh
Thạc sĩ
Điện tự động hóa
Phó Khoa, Trưởng bộ môn Điện – Điện tử
G1-08
0914 043 678
phamvanvinh@iuh.edu.vn
Vinh1 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trương Quang Vinh
Thạc sĩ
Công nghệ Chế tạo máy
Trưởng bộ môn Cơ khí – Động lực
G1-02
0914 017 897
truongquangvinh@iuh.edu.vn
Hien 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Lê Trọng Hiền
Thạc sĩ
Khoa học Máy tính
Trưởng bộ môn Công nghệ Thông tin
G1-06
0944 923 668
letronghien@iuh.edu.vn
1 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trịnh Nhất Tiến
Thạc sĩ
Mạng và hệ thống điện
Bí thư Liên chi đoàn khoa Công nghệ
G1-08
0914 865 685
trinhnhattien@iuh.edu.vn
1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Nguyễn Hữu Thế
Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ khí
Tổ trưởng tổ Công Đoàn khoa Công nghệ
G1-02
0914 166 925
nguyenhuuthe@iuh.edu.vn
au 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trần Văn Âu
Kỹ sư
Công nghệ hóa dầu
Giáo vụ Khoa
G1-04
055 2222135 – 0919 395 533
tranvanau@iuh.edu.vn

Danh sách Giảng viên

 

TT

Họ và tên Học vị Bộ môn Ghi chú

1

Nguyễn Thị Phương Anh Thạc sĩ Hóa – Môi trường  

2

Võ Đức Anh Tiến sĩ Hóa – Môi trường Lý lịch khoa học

3

Trần Văn Âu Kỹ sư Giáo vụ Khoa  

4

Phan Vũ Bảo Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

5

Nguyễn Thị Trâm Châu Tiến sĩ Hóa – Môi trường Lý lịch khoa học

6

Võ Thị Thanh Châu Tiến sĩ Hóa – Môi trường Lý lịch khoa học

7

Lê Hoàng Chương Thạc sĩ Điện – Điện tử  

8

Nguyễn Văn Cung Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

9

Nguyễn Văn Cường Tiến sĩ Điện – Điện tử Lý lịch khoa học

10

Từ Kim Dung Thạc sĩ Hóa – Môi trường  

11

Ngô Hữu Dũng Tiến sĩ Công nghệ thông tin Lý lịch khoa học

12

Nguyễn Hữu Dự Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

13

Nguyễn Kim Đức Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

14

Bùi Văn Đồng Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

15

Huỳnh Tấn Hát Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

16

Nguyễn Thanh Hải Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

17

Lê Trọng Hiền Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

18

Hồ Thanh Hoàng Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

19

Vy Thị Thanh Hường Thạc sĩ Điện – Điện tử  

20

Trương Văn Huy Nghiên cứu sinh Cơ khí – Động lực Lý lịch khoa học

21

Võ Thế Kỳ Nghiên cứu sinh Hóa – Môi trường Lý lịch khoa học

22

Ngô Thị Phi Quỳnh Thạc sĩ Hóa – Môi trường  

23

Trần Đức Thành Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

24

Đặng Văn Thuận Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

25

Nguyễn Hữu Thế Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

26

Nguyễn Trọng Tiến Tiến sĩ Công nghệ thông tin Lý lịch khoa học

27

Trịnh Nhất Tiến Thạc sĩ Điện – Điện tử  

28

Phan Anh Tú Thạc sĩ Điện – Điện tử  

29

Phan Thị Thanh Tuyền Thạc sĩ Công nghệ thông tin  

30

Trương Quang Vinh Thạc sĩ Cơ khí – Động lực  

31

Bùi Văn Vĩ Thạc sĩ Điện – Điện tử  

32

Phạm Văn Vĩnh Thạc sĩ Điện – Điện tử  

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giảng dạy theo hướng tích cực, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin (phương pháp đào tạo E-learning) trong dạy học, giảm giờ giảng trên lớp, tham gia học tập và trải nghiệp thực tế sản xuất tại cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, tăng cường giờ tự học, tự nghiên cứu, nâng cao kỹ năng học tập và kỹ năng sống cho sinh viên.

Đào tạo trên 4000 sinh viên tốt nghiệp từ năm 2010 đến nay, với tỉ lệ > 90% sinh viên ra trường có việc làm.

Nghiên cứu khoa học đã công bố trên tạp chí quốc tế ISI (2015: 3 bài; 2016: 4 bài; 2017: 3 bài), cùng với trên 70 bài báo khoa học thuộc hội nghị quốc tế và tạp chí khoa học trong nước. Giảng viên và sinh viên khoa công nghệ đạt một giải nhất và một giải ba Hội thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2017 của Tỉnh Quảng Ngãi; đạt một giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phấn đấu đến 2020 khoa công nghệ quản lý và đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn chất lượng đào tạo theo ABET (Tiêu chuẩn chất lượng đào tào thuộc Hiệp hội nghề nghiệp của Mỹ) cho hai ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ thông tin; và AUN-QA (Chuẩn chất lượng các trường đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á) cho các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ôtô và Công nghệ kỹ thuật hóa học. Đăng ký, tiếp cận và thực hiện phương pháp tổ chức và giảng dạy theo mô hình Kosen – Nhật Bản.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Đơn vị liên kết