TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Khoa Công nghệ
Khoa Công nghệ

Tên đơn vị:                           KHOA CÔNG NGHỆ

Tên tiếng anh:                      FACULTY OF TECHNOLOGY

Thông tin liên lạc:

  • Văn phòng khoa: Phòng G0-10, tòa nhà G.
  • Địa chỉ: 938 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: (0255) 2222 134
  • Website: http://qn.iuh.edu.vn/khoa-cong-nghe/
GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ – Cơ sở đào tạo Miền Trung thành lập từ ngày 01/01/2009; Ngày 11/12/2015 tái thành lập Khoa Công nghệ – Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1414/QĐ-ĐHCN ngày 11/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Khoa công nghệ tổ chức hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực gồm: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học và Công nghệ Môi trường.

Khoa công nghệ quản lý và đào tạo các bậc học, cụ thể

Đại học: Chính quy (4 năm) với 5 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học

Đại học liên thông: Hệ tại chức vừa học – vừa làm (1,5 năm) với 6 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học và Công nghệ Môi trường.

Cao đẳng: Chính quy (2,5 năm) với 6 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Ôtô, Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điện tử – truyền thông, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Hóa học.

ĐỘI NGŨ

Khoa công nghệ có 4 bộ môn trực thuộc:Khoa công nghệ có 34 người (32 giảng viên và 02 nhân viên); trong đó có 01 Trưởng khoa, 01 Phó khoa, 04 Tổ trưởng bộ môn, 01 giáo vụ và 01 nhân viên. Hiện nay KCN có 05 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 27 Thạc sĩ  và 01 Kỹ sư.

  • Bộ môn Cơ khí – Động lực
  • Bộ môn Điện – Điện tử
  • Bộ môn Công nghệ thông tin
  • Bộ môn Hóa – Môi trường

 

anh 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Võ Đức Anh
Tiến sĩ
Kỹ thuật hóa học
Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Hóa – Môi trường
G1-05
0984 911 194
voducanh@iuh.edu.vn
Vinh 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Phạm Văn Vĩnh
Thạc sĩ
Điện tự động hóa
Phó Khoa, Trưởng bộ môn Điện – Điện tử
G1-08
0914 043 678
phamvanvinh@iuh.edu.vn
Vinh1 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trương Quang Vinh
Thạc sĩ
Công nghệ Chế tạo máy
Trưởng bộ môn Cơ khí – Động lực
G1-02
0914 017 897
truongquangvinh@iuh.edu.vn
Hien 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Lê Trọng Hiền
Thạc sĩ
Khoa học Máy tính
Trưởng bộ môn Công nghệ Thông tin
G1-06
0944 923 668
letronghien@iuh.edu.vn
1 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trịnh Nhất Tiến
Thạc sĩ
Mạng và hệ thống điện
Bí thư Liên chi đoàn khoa Công nghệ
G1-08
0914 865 685
trinhnhattien@iuh.edu.vn
1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Nguyễn Hữu Thế
Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ khí
Tổ trưởng tổ Công Đoàn khoa Công nghệ
G1-02
0914 166 925
nguyenhuuthe@iuh.edu.vn
au 1 Họ và tên:
Học vị:
Chuyên môn:
Chức vụ:
Văn phòng:
Điện thoại:
Email:
1 Trần Văn Âu
Kỹ sư
Công nghệ hóa dầu
Giáo vụ Khoa
G1-04
055 2222135 – 0919 395 533
tranvanau@iuh.edu.vn

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Về chất lượng đào tạo được đảm bảo theo 3 mục tiêu: Có kiến thức chuyên ngành vững chắc, có kiến thức xã hội rộng; Phát triển toàn diện về thể lực, trí lực, đạo đức và văn hóa; có khả năng tự học để nâng cao trình độ suốt đời.

Về phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin (phương pháp đào tạo E-learning) trong dạy học, giảm giờ giảng trên lớp, tăng cường giờ tự học, tự nghiên cứu.

Về đội ngũ giảng viên đạt chuẩn trình độ từ thạc sỹ trở lên; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/giảng viên cơ hữu của khoa là 21% và 25% giảng viên giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

Về kết nối doanh nghiệp và giải quyết việc làm trực tiếp và thường xuyên với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các KCN, KKT các tỉnh Miền trung – Tây Nguyên (Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kum Tum ..) và TpHCM trong công tác tham quan thực tế, hướng nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

Về nghiên cứu khoa học phát huy nguồn lực hiện có, từng bước hình thành các nhóm – CLB nghiên cứu theo lĩnh vực chuyên môn.

Về đánh giá kiểm định chất lượng thường xuyên khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp để đánh giá lại việc thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo được thực hiện thường xuyên trong từng học kỳ, từng năm học nhằm cam kết việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của nhà trường PHQN và KCN đã đề ra.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phấn đấu đến 2020 khoa công nghệ quản lý và đào tạo theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA; Đăng ký xây dựng và giảng dạy theo mô hình KOSEN.

Phấu đấu đưa Khoa Công nghệ – Phân hiệu Quảng Ngãi trở thành một đơn vị đào tạo nằm trong tốp đầu ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên về đào tạo kiến thức thực hành về công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ôtô, công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ môi trường và Cong nghệ thông tin cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật.

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Đơn vị liên kết