TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở

Tên đơn vị: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN và KỸ THUẬT CƠ SỞ

Tên tiếng anh: Faculty of Fundamental Science and Basic Technique

Thông tin liên hệ:

GIỚI THIỆU

Khoa Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở – Cơ sở Đào tạo Miền Trung, được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2009. Năm 2015, Cơ sở Đào tạo Miền Trung được nâng cấp lên thành Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 4030/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để ổn định cơ cấu tổ chức quản lý của Phân hiệu và nâng cao chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1413/QĐ-ĐHCN ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc thành lập Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở – Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học cơ bản theo chương trình đại cương cho các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, Liên thông Đại học…. tại Phân hiệu Quảng Ngãi theo phân cấp và các chương trình liên kết;

– Quản lý và thực hiện nội dung chương trình, giáo trình, giảng dạy các môn toán, vật lý đại cương, tiếng Anh, chính trị, pháp luật, khoa học xã hội, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng….. cho các bậc học tại Phân hiệu Quảng Ngãi theo quy định của Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh;

– Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giáo viên và sinh viên thuộc khoa trong các môn khoa học cơ bản;

– Tổ chức đào tạo môn tiếng Anh cho học sinh sinh viên tại Phân hiệu và tiếng Anh cho học sinh sinh viên các chương trình hợp tác với nước ngoài; phối hợp với Khoa Ngoại ngữ cấp chứng chỉ quốc gia ABC và chứng chỉ quốc tế TOEIC cho học sinh sinh viên tại Phân hiệu Quảng Ngãi;

– Phối hợp với các khoa chủ quản tại Cơ sở chính biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các môn khoa học cơ bản cho các hệ đào tạo thuộc khoa tại Phân hiệu Quảng Ngãi;

– Quản lý toàn diện CB-GV và sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của Nhà trường và Phân hiệu, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB-GV và sinh viên trong khoa.

ĐỘI NGŨ

Khoa Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở có 3 bộ môn trực thuộc, khoa có 15 giảng viên, trong đó có 2 TS và NCS, 13 Thạc sỹ.

Tập thể giảng viên khoa

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở

Hội đồng khoa học của khoa:

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG & THÀNH TỰU NỔI BẬT

Qua quá trình hình thành và phát triển, Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở đã từng bước ổn định, trưởng thành cùng với sự phát triển lớn mạnh của Phân hiệu. Toàn thể Cán bộ – giảng viên trong Khoa luôn tham gia tích cực các hoạt động của Phân hiệu; Nhà trường và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Hoạt động đào tạo: Giảng viên trong Khoa luôn tìm tòi, học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp HSSV nắm bắt được bài giảng một cách chủ động. Chất lượng sinh hoạt tổ bộ môn dần được cải thiện theo hướng chuyên sâu vào chuyên môn bằng các báo cáo chuyên đề. Giảng viên trong khoa tích cực tham gia các đợt hội giảng do Phân hiệu; Trường tổ chức và đã đạt những thành tích cao.

Hoạt động NCKH: Công tác nghiên cứu khoa học luôn được chú trọng. Giảng viên trong Khoa đã có những bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI và trong nước. Giảng viên luôn tích cực tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế.

Hoạt động phong trào: Ngoài những hoạt động chuyên môn thì hoạt động phong trào cũng được diễn ra sôi nổi. Khoa nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các đợt hội thao, hội diễn văn nghệ do Phân hiệu và Trường tổ chức và đạt kết quả tốt với nhiều giải thưởng.

Tham gia Hội diễn văn nghệ

Tham gia Hội thao

Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển Khoa học Cơ bản và Kỹ thuật Cơ sở giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2025, Khoa sẽ trở thành một khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ sư phạm; trong đó có 25% tiến sỹ. Thực hiện tốt hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu cơ bản. Thành lập trung tâm Ngoại ngữ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Thường xuyên cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy sát với nhu cầu của từng chuyên ngành; Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Một số hình ảnh

Các giảng viên nữ của khoa tham dự Lễ khai giảng

Cuộc thi hùng biện tiếng anh do Khoa tổ chức

Đơn vị liên kết