TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Mục tiêu
chudeqn
Mục tiêu

Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi duy trì mức độ về quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vất chất để thực hiện Chiến lược phát triển Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phân hiệu Quảng Ngãi – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết