TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ đại học chính qui Trường ĐHCN TP.HCM.
22/05/2017
Bài viết liên quan
Đơn vị liên kết