TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Tầm nhìn – Sứ mạng
chudeqn
Tầm nhìn – Sứ mạng

Tầm nhìn: Đến năm 2020, Phân hiệu Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa cấp, đa ngành về kỹ thuật công nghiệp theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với vùng duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Sứ mạng: Phân hiệu Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi tồn tại và phát triển bền vững vì nhu cầu và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, có trình độ cao về kỹ thuật công nghiệp phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH nói chung và mục tiêu CNH, HĐH nền kinh tế của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với vùng duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên đất nước.

Phân hiệu Quảng Ngãi – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết