TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
 
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Ngãi
21/03/2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI  HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019

          Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi thông tin tuyển sinh năm 2019 như sau:

         1. Nguyên tắc chung:

         Tạo mọi điều kiện thuận tiện và tạo cơ hội tối đa cho thí sinh, đảm bảo công bằng, công khai đối với các thí sinh.

          2. Phạm vi tuyển sinh – Mã trường:

                – Phạm vị: Cả nước

                – Mã trường: IUQ

          3. Đại học chính qui:

                a. Ngành đào tạo – Tổ hợp môn – Chỉ tiêu xét tuyển:

– Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học                   – Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý              – Khối D90: Toán, Tiếng Anh, KHTN

– Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý                  – Khối D96: Toán, Tiếng Anh, KHXH

 Lưu ý: Riêng tổ hợp môn KHTN (Khoa học tự nhiên), KHXH (Khoa học xã hội) chỉ tính cho thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

           b. Phương thức xét tuyển:

            – Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019.

            – Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm học tập THPT năm lớp 12.

           c. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

          – Phương thức 1: Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng (thông báo sau) cho tất cả các khối ngành.

         – Phương thức 2: Tổng điểm 3 môn của hai học kỳ năm lớp 12 của tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18.00 điểm cho tất cả các khối ngành.

           d. Phương thức đào tạo:

        – Phương thức 1 (2+2): 2 năm đầu học tại Phân hiệu Quảng Ngãi, 2 năm tiếp theo học tập tại Cơ sở chính Tp. Hồ Chí Minh.

          – Phương thức 2 (4+0): 4 năm học tập tại Phân hiệu Quảng Ngãi.

         4. Cao đẳng chính qui:

             a. Ngành đào tạo – Chỉ tiêu xét tuyển:

            b. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo mô hình KOSEN Nhật Bản (Ra trường đảm bảo 100% có việc làm).

            c. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT.

            d. Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

            e. Văn bằng: Kỹ sư thực hành (Khối kỹ thuật – Công nghệ); Cử nhân thực hành (Khối kinh tế).

        5. Hướng dẫn và phiếu đăng ký xét tuyển:

           a. Đại học chính qui năm 2019: Xem tại đây

           b. Cao đẳng chính qui năm 2019: Xem tại đây

        6. Thông tin liên hệ:

              Phòng giáo vụ, Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi

              Địa chỉ: 938 Quảng Trung – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

              Điện thoại: (0255) 2222 135 * Hotline: 0916 222 135

 

 

 
Đơn vị liên kết