TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
chudeqn
Thông báo giờ học và giờ thi của Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
14/07/2020

Thông báo giờ học và giờ thi của Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng từ học kỳ 1 – 2020-2021.

Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, buổi sáng học từ tiết 2 (7h20), buổi chiều học từ tiết 8 (13h20). Giảng viên và sinh viên phải có mặt tại lớp học trước 5 phút.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết