TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học đợt 2 năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Ngãi
02/10/2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học đợt 1 năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Ngãi.

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết