TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
chudeqn
Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2018 và nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2019
03/12/2018

Sáng ngày 27/11/2018, Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tại Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018, thống nhất nhiệm vụ tuyển sinh năm 2019 và đề ra giải pháp thực hiện. Đồng chí Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu đã chủ trì Hội nghị;  Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, khoa, nhân viên phòng GV&CTSV và toàn thể giảng viên thuộc Phân hiệu.

Toàn cảnh Hội nghị tuyển sinh 2018

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng phòng GV&CTSV đã trình bày Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2018 và dự thảo phương hướng tuyển sinh 2019. Báo cáo tổng kết đã nêu rõ đặc điểm tình hình, kết quả tuyển sinh năm 2018; qua đó cũng khẳng định sự nỗ lực hết mình của tập thể Phân hiệu trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng bá hình ảnh của Nhà trường nói chung và của Phân hiệu Quảng Ngãi nói riêng.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác tuyển sinh 2018; đồng thời thẳng thắn đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của Phân hiệu để công tác tuyển sinh năm 2019 đạt hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Hùng chỉ đạo phòng GV&CTSV căn cứ ý kiến kết luận tại Hội nghị để hoạch định kế hoạch tuyển sinh năm 2019, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau: tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, sự hài lòng của HSSV; tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của nhà trường và Phân hiệu; đẩy mạnh đào tạo gắn với doanh nghiệp; giao các khoa chuyên môn chủ động xây dựng đội ngũ TVTS, chiến lược tuyển sinh ứng với đặc thù ngành nghề của khoa mình.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Đơn vị liên kết