TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở
Khoa Khoa học cơ bản và Kỹ thuật cơ sở

Tên đơn vị: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT CƠ SỞ (KHCB&KTCS)

Tên đơn vị: Faculty of Fundamental Science and Basic Technique

GIỚI THIỆU

 

Khoa KHCB&KTCS – Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 1413/QĐ-ĐHCN ngày 11/12/2015.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

 

  • Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học cơ bản theo chương trình đại cương cho các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, Liên thông Đại học…. tại Phân hiệu Quảng Ngãi theo phân cấp và các chương trình liên kết;
  • Quản lý và thực hiện nội dung chương trình, giáo trình, giảng dạy các môn toán, vật lý, tiếng Anh, chính trị Mác-Lênin, pháp luật đại cương, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh,… cho các bậc học tại Phân hiệu Quảng Ngãi theo quy định của Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc khoa;
  • Quản lý toàn diện CB-GV và sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo quy định của Nhà trường và Phân hiệu, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB-GV và sinh viên trong khoa.
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 

  • Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng anh; tăng số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học công bố trong nước và quốc tế.
  • Tạo sân chơi cùng các hoạt động ngoại khóa; khuyến khích người học, giảng viên, nhân viên chủ động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.
  • Nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động dạy và học; phát triển chuyển đổi số trong đào tạo.
  • Duy trì, thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, có năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của Nhà trường.
ĐỘI NGŨ

 

Khoa hiện có 09 giảng viên, tất cả giảng viên đều có trình độ từ thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên có chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm.

Danh sách giảng viên:

Stt Họ và tên Chức vụ, chức danh Đại chỉ Email
1 Đỗ Hữu Đức Giảng viên dohuuduc@iuh.edu.vn
2 Trương Thị Thanh Phương Giảng viên truongthithanhphuong@iuh.edu.vn
3 Phạm Hoàng Ngọc Thảo Giảng viên phamhoangngocthao@iuh.edu.vn
4 Phạm Thị Minh Trang Giảng viên phamthiminhtrang@iuh.edu.vn
5 Nguyễn Thành Trí Giảng viên nguyenthanhtri@iuh.edu.vn
6 Lê Anh Tuấn Phó Khoa leanhtuan@iuh.edu.vn
7 Lê Thị Thanh Tùng Giảng viên lethithanhtung@iuh.edu.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Vũ Giảng viên nguyenthithanhvu@iuh.edu.vn
9 Lê Lương Vương Trưởng Khoa leluongvuong@iuh.edu.vn

 

LIÊN HỆ

 

Văn phòng khoa: Phòng G0-15, tòa nhà G.

– Địa chỉ: số 938 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi.

– Điện thoại: (0255) 2229902

– Giáo vụ khoa: 0976328541

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Đơn vị liên kết