TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Phòng Tổng hợp
Phòng Tổng hợp

Tên tiếng việt: PHÒNG TỔNG HỢP

Tên tiếng anh: DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Phòng: G0-05, tòa nhà G, 938 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi.

– Điện thoại: (0255) 2229904, (0255) 6507876

– Fax:             (0255) 371 3858

Website:     https://qn.iuh.edu.vn/phong-tong-hop.

GIỚI THIỆU

Cơ sở Đào tạo Miền Trung trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1550/QĐ-BCN ngày 07/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 92/ĐHCN-TCHC ngày 15/01/2009. Năm 2015, Cơ sở Đào tạo Miền Trung được nâng cấp thành Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 4030/QĐ-BGDĐT ngày 30/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1410/QĐ-ĐHCN ngày 11/12/2015 về việc thành lập Phòng Tổng hợp tại Phân hiệu Quảng Ngãi.

Ths. Lê Duy Thọ
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Phòng Tổng hợp – Phân hiệu Quảng Ngãi có chức năng tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu thực hiện các quyết định quản lý của Giám đốc Phân hiệu và Nhà trường về công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, thông tin thư viện, quản lý ký túc xá, quản trị thiết bị, tạp vụ, bảo vệ tài sản và kiểm soát công tác khác tại Phân hiệu.

+ Công tác Hành chính – nhân sự:

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của CBGV-NV tại Phân hiệu Quảng Ngãi.

– Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

– Theo dõi chấm công, lương và phụ cấp cho CBGVNV hàng tháng theo qui định của Nhà trường.

– Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của Nhà trường.

– Quản lý tài sản, CSVC. Thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm.

– Tổ chức thực hiện công tác lễ tân các ngày lễ, hội, họp; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, đại hội do Phân hiệu tổ chức.

– Đề xuất mua, cấp phát và theo dõi văn phòng phẩm cho toàn Phân hiệu.

– Theo dõi, đề xuất thanh toán các loại hóa đơn về điện, nước, điện thoại, các khoản chi thường ngày và đột xuất để phục vụ cho hoạt động của Phân hiệu.

+ Công tác Văn thư, lưu trữ:

– Hướng dẫn các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo qui định của Nhà trường.

– Tiếp nhận công văn đến và đi, trình lãnh đạo Phân hiệu và BGH xử lý kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản các phòng, khoa trước khi trình lãnh đạo Phân hiệu ký và ban hành; lưu trữ các loại văn bản theo chức năng được giao.

– Quản lý mẫu dấu, đóng dấu các văn bản do Phân hiệu ban hành theo qui định của Nhà trường.

– Giải quyết một số công việc sự vụ theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo Phân hiệu.

+ Công tác Kế toán:

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn tại Phân hiệu.

– Tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà trường.

– Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Phân hiệu có hoạt động thu chi tài chính.

– Thực hiện việc theo dõi tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Phân hiệu Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính tại Phân hiệu theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

+ Công tác quản lý Thư viện:

– Tham mưu giúp lãnh đạo Phân hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện.

– Quản lý, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản các loại sách, báo, tài liệu hiện có tại thư viện của Phân hiệu.

– Quản lý phòng đa phương tiện và hệ thống thông tin, thư viện điện tử phục vụ CBGV, sinh viên tại Phân hiệu.

– Thống kê, phân loại, quản lý cho mượn, phục vụ bạn đọc tại chỗ tránh mất mát, hư hỏng.

– Có biện pháp khai thác các loại sách, tài liệu trong CBGV, sinh viên nhằm đa dạng hóa đầu sách để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập.

– Chủ động phối hợp với các phòng, khoa tham mưu đề xuất lãnh đạo Phân hiệu hàng tháng, quí, năm mua sắm các loại sách, tài liệu từng bước nâng số lượng, chất lượng đầu sách, tài liệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

– Sắp xếp sách trong thư viện một cách khoa học, dễ tìm, dễ quản lý.

+ Công tác quản lý Ký túc xá

– Tham mưu giúp lãnh đạo Phân hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức và quản lý toàn diện khu vực ký túc xá sinh viên.

– Tổ chức tiếp nhận và quản lý sinh viên trong ký túc xá theo đúng các điều kiện và tiêu chuẩn do Nhà trường quy định, bố trí sắp xếp phòng ở, phổ biến và hướng dẫn thi hành nội quy ký túc xá, lập danh sách quản lý sinh viên một cách có khoa học, thường xuyên liên lạc với gia đình để quản lý sinh viên được tốt hơn.

– Tổ chức công tác trực bảo vệ, tuần tra canh gác 24/24 giờ hằng ngày, triển khai các biện pháp phòng ngừa và lên phương án giữ gìn an toàn, xanh, sạch, đẹp khu vực, an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các hiện tượng trộm cắp tài sản cũng như gây gỗ đánh nhau, thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu vực ký túc xá.

+ Công tác quản trị Cơ sở vật chất, điện nước, bảo vệ, tạp vụ:

– Phối hợp theo dõi và quản lý các loại tài sản, trang thiết bị của Phân hiệu.

– Sắp xếp, trang trí hội trường, phục vụ các buổi hội thảo, hội nghị và các cuộc họp của lãnh đạo Phân hiệu.

– Làm dự trù hàng năm, hàng tháng và làm đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và làm việc của Phân hiệu.

– Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn thang máy, hệ thống điện, nước, công tác phòng, chống cháy nổ tại khu vực học tập, làm việc và ký túc xá sinh viên.

– Theo dõi sử dụng điện, nước hàng tháng và ký xác nhận đề nghị thanh toán.

– Vệ sinh sạch sẽ các phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh và khu vực xung quanh Phân hiệu.

– Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh – trật tự: Bảo vệ tài liệu, con dấu, hệ thống thông tin nội bộ; giữ gìn trật tự, an ninh; quản lý chìa khóa cửa ra vào các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học lý thuyết và phòng làm việc.

ĐỘI NGŨ

Phòng Tổng hợp – Phân hiệu Quảng Ngãi có 17 cán bộ – viên chức. Cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 15 chuyên viên và nhân viên (3 thạc sĩ, 6 đại học, 1 cao đẳng và 7 trình độ khác). Đội ngũ cán bộ – nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm, đảm bảo đáp ứng các vị trí việc làm theo quy định.

Tập thể cán bộ – viên chức phòng Tổng hợp

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Qua 15 năm hoạt động, tập thể cán bộ, nhân viên của phòng Tổng hợp đã đoàn kết, tự giác, trách nhiệm, nỗ lực trong việc phấn đấu thực hiện tốt công tác chuyên môn; phục vụ tận tình, chu đáo, chất lượng cho công tác dạy và học tại Phân hiệu Quảng Ngãi, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ chung của Nhà trường.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý về tổ chức nhân sự, hành chính, thông tin, thư viện, quản lý ký túc xá, quản trị thiết bị, tài chính, an ninh trật tự và tài sản….

Ngoài hoạt động chuyên môn, hàng năm tập thể Phòng Tổng hợp còn tích cực tham gia các phong trào do Công Đoàn phát động như Hội thao, văn nghệ; tham gia tích cực các Hội thi chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Xanh – Sạch – Đẹp… luôn đạt thành tích cao và nhận bằng khen của các tổ chức Đoàn thể.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tiếp tục xây dựng tập thể phòng Tổng hợp đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nhà trường và Phân hiệu. Khuyến khích cán bộ – viên chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nhằm đáp ứng đủ về trình độ, đạt chuẩn về chuyên môn trong giải quyết công việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; phong cách làm việc luôn nhiệt tình, năng động, trách nhiệm; thực hiện văn hóa ứng xử trong quan hệ với đồng nghiệp và phục vụ sinh viên, hoàn thành xuất sắc công việc của Phòng, Phân hiệu và Nhà trường.

Một số hình ảnh hoạt động phong trào của Phòng Tổng hợp

Đơn vị liên kết