TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Tầm nhìn – Sứ mạng
chudeqn
Tầm nhìn – Sứ mạng

Tầm nhìn: Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi trở thành cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng cao theo định hướng ứng dụng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, luôn chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Sứ mạng: Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có nền tảng kiến thức vững vàng, tác phong làm việc chuyên nghiệp; có tính kỷ luật cao thích ứng được với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động; có tính hội nhập cao; có khả năng tiếp tục phát triển nghề nghiệp trong tương lai và chủ động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Phân hiệu Quảng Ngãi – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết