TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Lãnh đạo Phân hiệu
chudeqn
Lãnh đạo Phân hiệu

Ban giám đốc

Phó giám đốc
Phó giám đốc phụ trách
Phạm Việt Hùng
Đơn vị liên kết