TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Mục tiêu
chudeqn
Mục tiêu

Mục tiêu chung: Trở thành cơ sở đào tạo uy tín và chất lượng cao theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thị trường lao động tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đẩy mạnh kết nối phục vụ cộng đồng; xây dựng môi trường học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút người học và giảng viên có trình độ cao đáp ứng các yêu cầu phát triển của Nhà trường.

Mục tiêu cụ thể:

– Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm sau khi tốt nghiệp; tăng số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học công bố trong nước và quốc tế.

– Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; khuyến khích người học, giảng viên, nhân viên chủ động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.

– Nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động dạy và học; phát triển chuyển đổi số trong đào tạo.

– Duy trì, thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao/ chuyên nghiệp, có năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của Nhà trường.

– Tăng quy mô, số lượng người học; đa dạng loại hình đào tạo; mở rộng các dịch vụ và khai thác các tài nguyên khác nhằm đa dạng nguồn thu.

Phân hiệu Quảng Ngãi – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị liên kết