TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Liên hệ
chudeqn
Liên hệ

Phòng GV&CTSV, 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

Địa chỉ email:

Điện thoại: 055.625.00.75 hoặc 055.2222.135

 

Đơn vị liên kết