TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SỚM ĐỂ VÀO IUH VỚI CHƯƠNG TRÌNH 1+3
08/06/2022

XÉT TUYỂN SỚM TẠI QUẢNG NGÃI

XÉT TUYỂN SỚM tại Phân Hiệu Quảng Ngãi giúp thí sinh nhân đôi cơ hội vào IUH. Phân hiệu sẽ công bố kết quả vào đầu tháng 7/2022, qua đó giúp thí sinh kịp thời quyết định lựa chọn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM với năm thứ nhất học tại Quảng Ngãi, 3 năm sau học tại TP. Hồ Chí Minh.

I. MÃ TUYỂN SINH: IUQ

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM:

1. Xét tuyển thẳng:

  • Hồ sơ, thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT;
  • Thí sinh nộp hồ sơ về IUQ.

2. Ưu tiên xét tuyển thẳng: Theo quy định của Trường; Nộp hồ sơ về IUQ trước 01/07/2022.

(Thí sinh tham khảo đối tượng ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG tại http://qn.iuh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dhcq-2022/)

3. Xét theo điểm năm lớp 12: Theo quy định của Trường; Nộp hồ sơ về IUQ trước 01/07/2022.

4. Xét theo điểm thi ĐGNL 2022: Theo quy định của Trường; Nộp hồ sơ về IUQ trước 01/07/2022.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN SỚM:

TT Hồ sơ Ưu tiên xét tuyển thẳng Xét theo điểm năm lớp 12

(≥ 19 điểm)

Xét theo điểm thi ĐGNL 2022

(≥ 600 điểm)

1 Phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh download tại

http://qn.iuh.edu.vn/van-ban/bieu-mau-tuyen-sinh-dhcq-2022/

2 01 Phiếu điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 (có công chứng)    
3 01 Bản photocopy Học bạ THPT (có công chứng)
4 01 Bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022; 01 Giấy chứng nhận Tốt nghiệp (có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022  
5 01 Bản photocopy CCCD hoặc Thẻ CMND
6 01 Bản sao Giấy khai sinh
7 Giấy tờ minh chứng cho diện xét tuyển thẳng (bản photocopy có công chứng)    
8 Các giấy tờ minh chứng (bản photocopy có công chứng) thí sinh được hưởng cộng điểm ưu tiên diện chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có)

IV. THÔNG TIN:

1. Hotline: 0916 222 135

2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

  • PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CTSV – PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
  • 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Đơn vị liên kết