TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
Hội thảo: Phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng
21/04/2017

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017, Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi (Phân hiệu Quảng Ngãi) đã tổ chức Hội thảo: Phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng.

Tham dự Hội thảo có cô Ngô Thị Hồng Đào – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Phụ trách phân hiệu; các đồng chí trong Ban giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị Phòng – Khoa và toàn thể cán bộ, giảng viên toàn phân hiệu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, cô Ngô Thị Hồng Đào – Phó Giám đốc Phụ trách phân hiệu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Cô Ngô Thị Hồng Đào – Phó GĐ Phụ trách phát biểu chỉ đạo.

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo phân hiệu là phần trình bày tham luận của các tác giả và nhóm tác giả đại diện cho các đơn vị đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi. Hội thảo cũng đã nghe các tác giả nêu tổng quan các phương pháp giảng dạy đại học hiện đại, nhấn mạnh thực trạng hiện nay tại phân hiệu từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết thực trạng đó nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội như: giảng dạy theo hướng thực hành kết hợp thực tế trong đào tạo chuyên ngành; đào tạo theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra; dạy các môn chung theo hướng ứng dụng phần mềm, mô hình, sơ đồ thuật toán….

Thầy Lê Trọng Hiền đại diện khoa Công nghệ báo cáo tại Hội thảo

Thầy Nguyễn Anh Tuấn đại diện khoa Kinh tế  báo cáo tại Hội thảo

Thầy Lê Anh Tuấn đại diện khoa KHCB&KTCS báo cáo tham luận.

Dưới sự điều hành của thầy Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc phân hiệu, hội thảo đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng hiện nay tại phân hiệu. Trong đó các đại biểu tập trung vào việc xác định mục tiêu và chiến lược phát triển phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng; tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành, thí nghiệm các học phần cốt lõi của chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng; cần tham gia của cộng đồng DN và các tổ chức xã hội vào quá trình đào tạo hay tăng cường các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập, học tập một số chuyên đề tại DN….

Thầy Phạm Việt Hùng – Phó giám đốc điều hành Hội thảo

Một số hình ảnh các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại Hội thảo

Kết luận tại hội thảo, thầy Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng tại phân hiệu. Để triển khai phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng đạt hiệu quả, mỗi cán bộ giảng viên cần từng bước tiếp cận, điều chỉnh và hoàn thiện mình hơn; đồng thời các bộ môn tiếp tục tổ chức các buổi siminar để góp ý, trao đổi nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng ngành đào tạo, môn giảng dạy qua đó vận dụng phương pháp giảng dạy theo định hướng ứng dụng một cách có hiệu quả.

Thầy Phạm Việt Hùng – Phó giám đốc kết luận Hội thảo

   
Đơn vị liên kết