TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI
IUH đạt chuẩn 5 sao Đại học định hướng ứng dụng theo Bảng xếp hạng UPM
23/09/2022

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học UPM (University Performance Metrics) vừa công bố kết quả xếp hạng đối sánh cho các trường đại học. Theo đó, Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn 5 sao theo định hướng ứng dụng.

UPM  đánh giá và xếp hạng các Trường đại học thông qua việc thu thập, kiểm tra số liệu và phân tích các hoạt động một cách độc lập theo bộ tiêu chuẩn UPM bao gồm 8 tiêu chuẩn từ quản trị chiến lược đến các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. UPM cũng đặt biệt quan tâm đến hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và quốc tế hóa. Kết quả khái quát được UPM công bố mở trên website chính thức theo đường link (https://upm.vn/university/73). Theo đó IUH có 5/8 tiêu chí đạt 5 sao trên tổng thể 5 sao: Định hướng chiến lược, Nghiên cứu khoa học, Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo và Phục vụ cộng đồng.

IUH được đánh giá 5 sao trên hệ thống đánh giá đối sánh UPM

5 tiêu chí được đánh giá 5 sao của IUH

UPM là hệ thống xếp hạng đại học do các chuyên gia ĐH Quốc gia Hà Nội phát triển, dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT chủ trì UPM đang có sự tham gia của gần 100 cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo từ 7 quốc gia, vùng lãnh thổ là Việt Nam, Brunei, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Đài Loan. Cụ thể, UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%).

   
Đơn vị liên kết